Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Profihadry.cz

Kdo jsme a co děláme

Jsme internetový obchod, který prodává pracovní oděvy a ochrannou pracovní kosmetiku. V těchto všeobecných obchodních podmínkách Vás informujeme o tom, jak funguje náš e-shop www.profihadry.cz, jak se zboží objednává a platí nebo kam se můžete obrátit v případě reklamace nebo jakýchkoliv nejasností.

 1. Prodávajícím je společnost PROFI HADRY s.r.o., IČO: 048 55 914, se sídlem Českomoravská 142/18, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 253750, e-mail info@profihadry.cz, tel. 608 997 799 („my“), která prostřednictvím svého e-shopu umístěného na webových stránkách www.profihadry.cz („e-shop“) prodává a inzeruje své zboží.
 2. Naši zákazníci, kterými jsou podnikatelé i spotřebitelé („vy“) s námi mohou prostřednictvím e-shopu uzavřít kupní smlouvu („Smlouva“).
 3. Pokud u nás nakupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nenakupujete „na IČO“), jste v roli spotřebitele. Naše zákony vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
 4. Cílem tohoto dokumentu, všeobecných obchodních podmínek („Podmínky“), je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím e-shopu a informovat vás o nich. Kromě těchto Podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud jste spotřebitel. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.
 5. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Zpracováváme také některé vaše osobní údaje. O tom, proč tak děláme a jak je chráníme, se můžete dočíst zde.

Uživatelský účet

Na našich webových stránkách si můžete založit svůj uživatelský účet. Registrací získáte různé výhody nebo jeho prostřednictvím můžete spravovat své objednávky, podívat se na minulé objednávky a všechno mít k dispozici přehledně na jednom místě.

 1. Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nutný – objednávku můžete provést i bez registrace.
 2. Při registraci nezapomeňte na to, že jste povinni uvádět správné a pravdivé údaje a při jakékoliv jejich změně jste povinni je aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o kterých jste povinni zachovávat mlčenlivost. Nejste oprávněni umožňovat přístup k vašemu uživatelskému účtu třetím osobám. Za jeho případné zneužití třetí stranou neneseme odpovědnost.
 1. Pokud došlo, nebo by mohlo dojít k odcizení informací potřebných pro přístup do vašeho zákaznického účtu nebo k jeho zneužití, prosíme, bezodkladně nás o tom informujte.
 1. Berte prosím na vědomí, že jsme oprávněni váš uživatelský účet zrušit, zejména pokud ho nebudete užívat po delší dobu (min. 12 měsíců) nebo pokud porušíte své povinnosti ze Smlouvy nebo těchto Podmínek. Pokud vám budeme chtít uživatelský účet smazat, vždy vás o tom budeme dopředu informovat
 2. Vezměte prosím na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

Koupě zboží

Pokud se chystáte nakoupit naše zboží, zde najdete informace týkající se tohoto nákupu.

 1. Náš e-shop obsahuje všechny potřebné informace o zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít Smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně.
 2. Vezměte prosím na vědomí, že veškerá prezentace zboží na e-shopu je pouze informativního charakteru a nejsme s vámi povinni uzavřít ohledně tohoto zboží Smlouvu.
 3. Naše zboží si můžete objednat na e-shopu prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhrady ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání zboží a nákladech s tím spojených. Objednávku vytvoříte kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ („Objednávka“). Před vytvořením Objednávky můžete vámi zadané údaje zkontrolovat a měnit je. Pokud si chyby v Objednávce všimnete až po jejím vytvoření, bezodkladně nás, prosíme, o této chybě informujte a společně se domluvíme na dalším postupu.
 4. Poté, co obdržíme vaši Objednávku, potvrdíme její přijetí na váš e-mail. Smlouva je mezi námi uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky na váš e-mail. Pokud bude charakter Objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude Smlouva uzavřena okamžikem doručení tohoto potvrzení. Uzavřením Smlouvy se zavazujete za zboží zaplatit. V případě Objednávky učiněné telefonicky vám písemně potvrdíme její obsah a Smlouva bude mezi námi uzavřena okamžikem doručení písemného potvrzení, že s Objednávkou souhlasíte.
 5. V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace. V případě sdělení nebo uvedení nepravdivých nebo neúplných informací neodpovídáme za újmu tím způsobenou.
 6. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.
 1. Pokud by došlo ke zjevné technické chybě na naší straně při uvedení ceny zboží na e-shopu nebo v procesu Objednávky, budeme vás o chybě co nejdříve informovat a zašleme vám e-mail s novou nabídkou. Ta se považuje za nový návrh Smlouvy. Smlouva je v tomto případě uzavřena doručením vašeho potvrzení, že s novou nabídkou ceny zboží souhlasíte. V případě, kdy již mezi námi byla uzavřena Smlouva s takto zjevně chybnou cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.

Koupě dárkového poukazu (voucheru)

Na našem e-shopu si můžete zakoupit také dárkový poukaz. V tomto článku se dočtete, za jakých podmínek jej lze uplatnit.

 1. Zbožím, které nabízíme, je také elektronický dárkový poukaz („Voucher“), což je karta se specifickým kódem a uvedenou hodnotou, který si můžete koupit za cenu, na kterou je Voucher vystaven (např. 2500 Kč) a která je na něm uvedena. Na každém Voucheru je také uvedeno datum, do kdy ho můžete využít.
 2. Po uzavření Smlouvy a zaplacení ceny Voucheru vám ho zašleme na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce ve formátu PDF. Každý voucher obsahuje unikátní kód, který lze uplatnit při nákupu.
 3. Voucher lze využít pouze při nákupu na našem e-shopu on-line, nikoliv osobně či telefonicky, a to zadáním unikátního kódu do příslušné kolonky v nákupním košíku. Po zadání unikátního kódu získáte jednorázovou slevu při platbě zboží, a to maximálně ve výši hodnoty Voucheru, popřípadě ve výši vaší Objednávky, je-li tato částka nižší.
 4. Voucher je možné uplatnit pouze jednou. Voucher je nedělitelný, jeho hodnotu je možné vyčerpat pouze v jedné Objednávce. Pokud bude celková cena jedné Objednávky nižší než hodnota Voucheru, nemáte nárok na vrácení nevyužité části Voucheru.
 5. Voucher nelze vyměnit za peníze, nelze ani prodloužit jeho platnost.
 6. Voucher lze uplatnit maximálně do 6 měsíců od jeho zakoupení. Po propadnutí Voucheru nemáte nárok na vrácení jeho hodnoty.
 7. V případě ztráty Voucheru nemáte nárok na jeho opětovné vystavení, ani na vrácení jeho hodnoty v penězích.
 8. Nepřeprodávejte Voucher dále třetím osobám. V případě, že tak učiníte, jste plně odpovědní za případnou újmu, která tím vznikne jakékoliv třetí osobě.

Platební podmínky

Níže si můžete přečíst, jak můžete za zboží zaplatit.

 1. U veškerého zboží, nákladů na dopravu a balného je na e-shopu i v Objednávce uvedena cena včetně DPH i včetně veškerých dalších poplatků („cena zboží“).
 2. Na našem e-shopu nelze uplatnit více než jeden slevový kupón na jednu Objednávku.  Pokud použijete více slevových kuponů, takovou Objednávku vám můžeme zrušit a Smlouva tak mezi námi nebude uzavřena. Pokud mezi námi již byla uzavřena Smlouva na základě Objednávky, ve které jste použili více než jeden slevový kupón, jsme oprávněni od takové Smlouvy odstoupit.
 3. Případné slevy nelze vzájemně kombinovat a nevztahují se na již zlevněné zboží. Slevový kupón tak nemůžete využít na zboží, které je ve slevě.
 4. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží a balným můžete uhradit následujícími způsoby:
  • na dobírku (zaplatíte hotově nebo kartou při převzetí zásilky);
  • bankovním převodem na náš účet s uvedením variabilního symbolu – čísla Objednávky;
  • hotově nebo kartou při osobním odběru zboží na adrese Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9;
  • online platební kartou/online bankovním převodem prostřednictvím platební brány.
 5. Pokud budete platit bankovním převodem nebo online bankovním převodem, prosíme vás o uhrazení ceny zboží na číslo účtu 0000001273/5500 společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je číslo Objednávky. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba nespáruje se Smlouvou a zboží vám nebude odesláno včas.
 6. V případě bezhotovostní platby se cena zboží považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Zboží vám odešleme neprodleně poté, není-li domluveno jinak.
 7. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu (daňový doklad), která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mail uvedený v Objednávce.

Doručení zboží

V tomto článku Podmínek naleznete, kdy a jak vám bude zboží doručeno.

 1. Pro doručení zboží nabízíme následující možnosti:
  • kurýrem přepravce - přepravce vám v den doručení zašle SMS a e-mail s číslem zásilky a časem doručení. V případě, že nebudete na dodací adrese zastiženi, bude vaše zásilka uložena na nejbližším výdejním místě, kde si ji můžete vyzvednout po dobu 7 dnů;
  • osobní odběr na výdejním místě přepravce – zboží si můžete vyzvednout po obdržení SMS zprávy nebo e-mailu, kde získáte heslo k vyzvednutí zásilky. Některé pobočky nepřijímají platební karty, můžete si ale sami vybrat, kterou pobočku zvolíte. Doba uložení je maximálně 7 dní;
  • osobní odběr na adrese Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9 - zboží si můžete vyzvednout po obdržení SMS zprávy nebo e-mailu. Otevírací doba v pracovní dny: Po – Pá 8 - 16:30 hod.
 2. Pokud jste spotřebitel, zboží vám bude doručeno nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy, pokud se nedohodneme jinak. Nedoručíme-li zboží včas, máte právo od Smlouvy odstoupit a my vám vrátíme uhrazenou cenu zboží.
 3. Pokud vámi objednané zboží bude skladem, odešleme ho co možná nejdříve. O jakémkoliv prodlení vás budeme informovat.
 4. Pokud vámi objednané zboží nebude skladem, budeme vás o tom neprodleně informovat a zároveň vás seznámíme s přibližnou dodací lhůtou. Pokud s touto dodací lhůtou nebudete souhlasit, máte právo odstoupit od Smlouvy, čímž se Objednávka zruší a my vám vrátíme uhrazenou cenu zboží.
 5. Pokud vámi objednané zboží nebude skladem a nebude naskladněno ani do 30 dnů od uzavření Smlouvy, vyhrazujeme si právo odstoupit od Smlouvy. To se netýká zboží, u kterého je na e-shopu výslovně uvedena delší dodací doba a u kterého jsme se s vámi, jste-li spotřebitel, dohodli na delší době dodání.
 6. Zboží zasíláme pouze v rámci ČR.
 7. Zboží jste povinni si převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy. V takovém případě, po vás máme právo vyžadovat náhradu takto vzniklých nákladů spojených se související administrativou a vrácením nepřevzatého zboží. Náklady jsou paušálně stanoveny částkou ve výši 200 Kč. Jsme také oprávněni vás v případě nepřevzetí zboží zařadit na seznam nespolehlivých kupujících a v případě dalšího nákupu budete povinni zaplatit předem bezhotovostně na náš účet. O zařazení na seznam nespolehlivých kupujících vás budeme vždy informovat.
 8. V případě, že vám bude potřeba zboží doručovat opakovaně či jiným způsobem než takovým, který jste si zvolili v Objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručením.
 9. Při převzetí zboží od přepravce vám doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování doporučujeme ihned oznámit dopravci. Takové zboží nemusíte od dopravce převzít. Rovněž vám doporučujeme dát nám o zjištěném poškození vědět a poškození zdokumentovat.
 10. V případě, že vám při objednání vznikl nárok na dopravu zdarma, tento nárok je platný pouze pro jedno zaslání Objednávky od nás na vámi zadanou adresu. V případě vrácení zásilky z důvodu jejího nepřevzetí (příp. nutnosti opakovaného zaslání) již nemáte nárok na dopravu zdarma. Každá vratka zboží a každý další pokus o zaslání je zpoplatněn dle platného ceníku dopravy.
 11. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé ceny zboží, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží na vás přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy jste byli povinni zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou jste tak neučinili.

Odstoupení od Smlouvy

Tento článek se vztahuje pouze na zákazníky, kteří zboží nakupují mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nenakupují „na IČO“) – tedy na spotřebitele.

Pokud jako spotřebitelé uzavíráte smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli také následující článek.

 1. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. Pokud vám zašleme zboží v několika zásilkách, lhůta se počítá až po převzetí poslední zásilky. Naopak pokud vám zboží zasíláme pravidelně, lhůta se počítá od doručení první dodávky.
 2. V případě odstoupení od Smlouvy nám musíte vrátit zakoupené zboží a my vám vrátíme zaplacenou částku, jak je specifikováno níže.
 3. Vezměte ale na vědomí, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy:
  • pokud bylo zboží vyrobeno podle vašich požadavků nebo přizpůsobeno vašim osobním potřebám. Je to například tehdy, kdy vám zboží vyrobíme na míru;
  • pokud se jedná o zboží, které bylo vzhledem ke své povaze po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • pokud se jedná o zboží v zapečetěném obalu, které jste z tohoto obalu vyňalo a z hygienických důvodů ho nelze vrátit (například u pracovní kosmetiky, jejíž obal je zapečetěn);
  • pokud zboží podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby.
 4. Berte, prosíme, na vědomí, že právo odstoupit do 14 dnů od převzetí zakoupeného Voucheru máte pouze v případě, že jste Voucher dosud nevyužili.
 5. Pokud byste se rozhodli odstoupit od Smlouvy), můžete k tomu využít formulář, který je přílohou těchto Podmínek. Odstoupit od Smlouvy ale můžete i jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči nám. Doporučujeme vám postupovat podle těchto pokynů: /sos/.
 6. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátíme částku odpovídající kupní ceně zboží včetně nákladů na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu možnému způsobu dodání, a to stejným způsobem, jako jsme ji od vás přijali, nedohodneme-li se jinak. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené zboží (postačí, když v této lhůtě zboží odešlete). Zboží musí být vráceno kompletní, s veškerým příslušenstvím, nejlépe v původním obalu (obal však není povinný).
 7. Vrácené zboží musí být nepoškozené a neznečištěné. Zboží nesmí jevit známky více než běžného opotřebení či poškození s ohledem na nutné seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. To znamená, že po převzetí zboží si ho můžete vyzkoušet maximálně tak, jak byste si ho vyzkoušeli v kamenné prodejně (například z oblečení neodstřihávejte cedulky a neperte ho, v obuvi nechoďte ven). Máme právo posoudit, zda je vrácené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu, vlastnosti a funkčnost zboží, snížení hodnoty tohoto zboží. Pokud zboží použijete v rozporu s tímto odstavcem a způsobíte na něm škodu, jsme oprávněni jednostranně započíst náš nárok na úhradu škody vzniklé na zboží (náklady na uvedení zboží zpět do stavu, ve kterém ho budeme moci prodat dalším zákazníkům) oproti vašemu nároku na vrácení kupní ceny zboží.
 8. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.
 9. Nejsme povinni vrátit vám cenu zboží do té doby, než nám bude zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu.
 10. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezúplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezúplatné plnění.
 11. Zboží včetně všech dárků musí být zasláno nebo osobně doručeno na naši provozovnu na adrese Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9 – Vysočany. Zaslání zboží akceptujeme pouze pomocí Zásilkovny, s použitím kódu, který Vám zašleme. Zboží nám prosím neposílejte na dobírku.

Reklamace a záruka za jakost

Snažíme se vám dodat naše zboží v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že zboží může být nějakým způsobem vadné. Veškeré podmínky reklamace naleznete v tomto článku.

Za co odpovídáme

 1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jste souhlasili;
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k užití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 2. Dále odpovídáme za to, že kromě ujednaných vlastností:
  • je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
  • je zboží dodáno s příslušenstvím včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením Smlouvy.

Za uvedené poslední čtyři body neodpovídáme, pokud vás před uzavřením Smlouvy výslovně upozorníme, že některá vlastnost zboží se liší a vy s tím budete souhlasit.

 1. Pokud jste si zakoupili zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo levnější, neodpovídáme. Za ostatní vady na takovém zboží ale odpovídáme.
 2. Odpovídáme také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, kterou jsme podle Smlouvy provedli my nebo někdo jiný na naši odpovědnost. To platí i v případě, že jste montáž nebo instalaci prováděli vy a vada vznikla v důsledku nedostatku návodu, který jsme vám poskytli.

 Do kdy můžete vadu vytknout?

 1. Pokud jste spotřebitel, vytknout vadu, která se na zboží projeví, můžete do dvou let od převzetí zboží.
 2. Pokud jste nám vytkli vadu zboží oprávněně, neběží doba pro vytknutí vady po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat.
 3. Pokud jste podnikatel, svá práva z vadného plnění můžete uplatnit za předpokladu, že vytknete vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měli možnost zboží prohlédnout a vadu při dostatečné péči zjistit. Pro skrytou vadu platí totéž, současně ji ale musíte vytknout maximálně do dvou let po odevzdání zboží.

Uplatnění práva z vadného plnění

 1. Reklamaci, prosíme, uplatněte online na internetové adrese: /sos/, e-mailem: info@profihadry.cz nebo dopisem/osobně na adrese: PROFI HADRY s.r.o., Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9 - Vysočany.
 2. Jestli se rozhodnete pro reklamaci prostřednictvím e-mailu nebo dopisu, přiložte, prosíme k vámi uplatňované reklamaci reklamační formulář nebo dopis, který bude obsahovat následující náležitosti:
  • vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (např. požaduji nové tričko);
  • prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
 3. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, doručte spolu s reklamačním formulářem nebo dopisem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní, tedy s veškerým potřebným příslušenstvím,
 4. Pokud jste spotřebitel, tak při uplatnění reklamace od nás obdržíte písemné potvrzení – reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Vady zboží

 1. V případě, že jste spotřebitel a vada se projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete zboží užívat, pokud jste vadu oprávněně vytkli.
 2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo zaslanému elektronicky nebo v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření Smlouvy uvedena doba, po kterou si zboží při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že vás uspokojíme nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li zboží mít vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce (záruční list), který vám vydáme nejpozději při převzetí věci. Vadu krytou zárukou za jakost musíte vytknout nejpozději ve lhůtě určené délkou záruční doby.
 3. Zákonná práva z vadného plnění ani záruka za jakost se nevztahují na:
  • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, např. vytahaný svetr, ošoupaná obuv;
  • u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího užívání;
  • vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili, např. pokud jste roztrhli část oděvu.

Co můžete požadovat, když má zboží vadu?

 1. Můžete požadovat odstranění vady. V době do dvou let od převzetí zboží můžete zboží reklamovat a podle své volby po nás požadovat:
  • dodání nové věci bez vady, nebo
  • opravu věci.
 2. Pokud je pro nás vámi zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, právo zvolit si způsob odstranění vady nemáte. Je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 3. Můžete po nás požadovat přiměřenou slevu, nebo odstoupit od Smlouvy, a to:
  • pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné potíže;
  • když se vada projeví opakovaně (zpravidla třikrát a více, posuzuje se individuálně);
  • pokud je vada podstatným porušením Smlouvy;
  • pokud je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro vás.
 4. Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 5. Nemůžete odstoupit od Smlouvy, je-li vada nevýznamná.
 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatňujte u nás jako prodávajícího. Pokud je ale k opravě určený někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v našem okolí nebo v místě, které je vám bližší, vytkněte vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 7. Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou cenu zboží nebo její část.
 8. Před prvním použitím si pečlivě prostudujte návod, pokud jsme vám ho elektronicky nebo spolu se zbožím zaslali a řiďte se jím. Pokud zboží poškodíte z důvodu nesprávného použití v rozporu s návodem, nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vady.
 9. Pokud prokážeme, že jste před převzetím zboží o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.
 10. Za vadu zboží se nepovažuje vada způsobená vyšší mocí.

Vyřízení reklamace

 1. Pokud jste spotřebitel, pak vás o vyřízení reklamace včetně odstranění vady budeme informovat do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě. Pokud tuto lhůtu nedodržíme, máte právo dostoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. Potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace vám zašleme elektronicky, popřípadě poštou. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout.
 2. Pokud jste podnikatel, pak rozhodneme o vaší reklamaci co nejdříve. V přiměřené lhůtě vaši reklamaci posoudíme a zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání a případně zdůvodnění zamítnutí reklamace elektronicky, případně poštou.
 3. Jako spotřebitel máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, pokud bude reklamace oprávněná a uznaná. Tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám nemusí být přiznány.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Pokud jste spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor vzájemnou dohodou přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé.
 2. Spotřebitelé mohou rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Závěrečná ujednání 

 1. Tyto Podmínky jsou sepsány v českém jazyce, Smlouva je mezi námi také uzavřena v českém jazyce. Veškerá ujednání mezi námi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Veškerou písemnou korespondenci si můžeme doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 3. Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování.
 4. K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče mimo jiné dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Všechna práva k našemu e-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat e-shop nebo jeho část bez našeho souhlasu.
 6. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 7. V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci. Pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.
 8. Znění Podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální znění naleznete vždy na našem e-shopu. Změnou Podmínek nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Pokud jste spotřebitel, znění Podmínek účinné v době uzavření Smlouvy mezi námi vám vždy zašleme současně s potvrzením o přijetí Objednávky na pevném nosiči dat.
 9. Přílohou těchto Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy a reklamační protokol.
 10. Můžete nás kontaktovat pomocí těchto údajů:
  • e-mail: info@profihadry.cz;
  • adresa: Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9 – Vysočany;
  • telefon: + 420 608 997 799.

V Praze dne 6. 1. 2023

Příloha č.1 Odstoupení od Smlouvy

Příloha č.2 Reklamační formulář

Znění obchodních podmínek platných od 1. 1. 2021 do 5. 1. 2023 naleznete zde.

Platební metody

ComGate – PLATBA KARTOUDobírka ( při převzetí zboží )Bankovní převodHotově / kartou na místě

Doručovací metody

ZásilkovnaDPD - doručení na adresuOsobní odběr - Českomoravská 142/18, Praha 9
Kontakt
PROFI HADRY, s.r.o.
Českomoravská 142/18
190 00 Praha 9
zobrazit na mapě
Bezpečný nákup
Doprava od 2500 Kč zdarma
Ikonky platebních metod